Paramotion G-golf Project

een initiatief van Mobicart vzw en Golf Vlaanderen vzw

Een elektrische golfcart voor de Vlaamse G-golfer

1/17

Ons project in het kort:

Sinds 2017 promoot Golf Vlaanderen met het G-golf project de golfsport voor andersvaliden. Dat werd onder meer mogelijk gemaakt door de financiële steun van Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso). Hierbij worden de golfclubs aangemoedigd om G-golf initiaties en lessenreeksen te organiseren, de infrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, Mobicart buggy’s aan te bieden dewelke aan een voordelig tarief ter beschikking staan voor G-golfers, een G-golf werking op te starten, …

 

Omdat er op dit moment in heel Vlaanderen slechts drie Paragolfer  carts aanwezig zijn die rolstoelgebruikers en personen met een handicap aan de onderste ledematen toelaten om de golfsport te beoefenen, blijft deze tak van de  G-Golf momenteel nog beperkt tot  slechts drie van de 55 Vlaamse golfbanen, zijnde die in Wachtebeke, Beerse en Koksijde. Wij willen met dit project het aanbod van de beschikbare golfbanen voor Paragolfers uitbreiden met minstens twee (en op de termijn liefst met vier) nieuwe of gereviseerde Paragolfers carts. 
 

De Paragolfers zullen aangekocht en beheerd worden door de Mobicart vzw. Samen met Golf Vlaanderen wordt beslist in welke Vlaamse golf clubs deze het best geplaatst worden. Ten behoeve van dit project stelt Mobicart zich dan ook tot doel om in de volgende twee à drie jaar 50.000€ aan fondsen te vergaren voor de aankoop van twee nieuwe of (gezien de snel stijgende vraag vanuit de Vlaamse golfclubs) vier gereviseerde Paragolfer carts.  Ook voor het periodieke onderhoud dient een reserve van 5.000€  à 10.000€ aangelegd te worden. . 

Golf Vlaanderen zal instaan voor de promotie van het paragolfen als onderdeel van de G-golfsport, voor de bijscholing van Golf pro's in het lesgeven aan andersvaliden en voor de financiële ondersteuning van de Golflcubs die G-golf lespakketten aanbieden aan de beginnende en  gevorderde G-golfers. Daarnaast stelt Golf Vlaanderen op dit eigenste moment ook een competitieteam samen dat zal deelnemen aan G-golf competities op Europees niveau. (EDGA, wat staat voor de European Disabled Golf Association)

Daar waar de "gewone" golfcarts van Mobicart vzw gebruikt worden door personen met verminderde mobiliteit en zij die last hebben bij het stappen, zijn de Paramotion golfcarts eerder ontworpen voor personen met een amputatie en voor diegenen die in het geheel niet meer zelfstandig kunnen staan, zoals mensen met een dwarsleasie, hemiplegie en  rolstoelgebruikers in het algemeen.

De drie pijlers van dit Project

Het Mobicart Paramotion project steunt op drie pijlers: Informeren, sensibiliseren en implementeren.

1. Informeren

Wij komen je halen ...

Wij informeren mensen met beperkte mobiliteit over de mogelijkheid om als G-golfer te leren golfen. Dat doen wij door publicaties in diverse magazines en de geschreven pers, en door het achterlaten van informatieve flyers in de revalidatiecentra en ziekenhuizen. De Vlaamse golflcubs zullen wij allen tegelijk informeren over dit project door het te introduceren tijdens de algemene vergadering van Golf Vlaanderen vzw op 20 maart 2019. Op die vergadering zullen immers alle clubverantwoordelijken van de 57 Vlaamse golfclubs aanwezig zijn. De clubs die geïnteresseerd zijn in de Paramotion golfcarts zullen op diezelfde meeting ook uitgenodigd worden om een demonstratie van de Paramotion buggy op hun terreinen aan te vragen.

2. Sensibiliseren

... en gaan samen de baan op.

In golflcubs die nog niet geïnformeerd werden over golfen met de Paragolf carts heerst nog steeds het - verkeerdelijk - oordeel dat deze karretjes de greens zullen beschadigen. Dat is bij een correct gebruik van de Paramotion buggy evenwel niet het geval. Een en ander zal worden duidelijk gemaakt door Kris die als G-golfer en mét de Paramotion van Golf Puyenbroeck geïnteresserde golf clubs zal bezoeken en aldaar de Paragolfer in praktijk en op de golfbaan zal demonstreren. Op die manier willen wij er tevens toe komen dat - ook als een club zelf nog geen Paramotion buggy staan heeft - G-golfers uit een andere club met hun Paramotion alsnog mogen komen golfen op hun terein. Net zoals de normaalvalide golfers dit ook doen.

3. Implementeren

Waar, dat beslis jij.

Eens een golfclub overtuigd is dat de Parmotion golfbuggies ook perfect ingezet kunnen worden op haar golfbanen, zullen zij ook kandidaat-G-golfers toelaten en voor die nieuwe leerlingen G-golf subsidies kunnen aanvragen bij Golf Vlaanderen om goedkoop G-golf initiatielessen te kunen aanbieden. Op dat moment zal die golfclub ook Mobicart kunnen contacteren om een Paramotion buggy te kunnen huren. Wij beginnen in dit project vanuit Mobicart vzw met de fundrainsing voor aankoop van de eerste twee ParaMotion golbuggies. Eens deze geplaatst werden in een golfclub, en de vraag ernaar ook gesteld wordt vanuit andere clubs, zullen wij een nieuwe fundraising starten voor de aankoop van extra Paramotion buggies.

“One is not always happy when one is good; but one is always good when one is happy”

Oscar Wilde

Old telephone..jpg

Contacteer ons

G: +32 489 84 76 68

Onze laatste blogs vind je hieronder

Klik op een thumbnail om naar de blog pagina te gaan en het bericht te lezen.

©2020 by Mobicart vzw
E: info@paramotiongolf.be